นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้างพร้อมคณะผู้บริหาร ออกตรวจสอบกรณีพิพาทที่ดินและตรวจสอบความเสียหายจากวาตภัย

วันนี้ นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้างพร้อมคณะผู้บริหาร

ออกตรวจสอบกรณีพิพาทที่ดินและตรวจสอบความเสียหายจากวาตภัย ต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้า

บริเวณสถานีสูบน้ำบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์