นายกเทศมนตรีคำบลกุดกว้าง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติ เทศบาลตำบลกุดกว้าง โดยมีท้องถิ่นอำเภอหนองเรือ ปศุสัตว์อำเภอ ผู้แทนเกษตรอำเภอ ผู้แทนพัฒนาการอำเภอ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนประชาคมตำบลทั้งสองเขต และคณะกรรมการฯ

วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564  เวลา : 09.00 น.  สถานที่ : ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลกุดกว้าง
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีคำบลกุดกว้าง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติ เทศบาลตำบลกุดกว้าง โดยมีท้องถิ่นอำเภอหนองเรือ ปศุสัตว์อำเภอ ผู้แทนเกษตรอำเภอ ผู้แทนพัฒนาการอำเภอ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนประชาคมตำบลทั้งสองเขต และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม
⏩ ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคระบาดในพื้นที่ตำบลกุดกว้าง เช่นไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) และลัมปีสกินในสัตว์ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่อยู่ในขณะนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ต่อไป…
มณี ศิลาปา : ข่าว
+2
444
จำนวนคนที่เข้าถึง
25
จำนวนการมีส่วนร่วม
โปรโมทโพสต์
9
แชร์ 3 ครั้ง
ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น
แชร์
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์