นายกเทศมนตรตำบลกุดกว้าง นำคณะบริหาร พนักงาน ข้าราชการและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ พรวนดิน รดน้ำ ใส่ปุ๋ย ต้นยางนา ที่ประชาชนจิตอาสาฯร่วมกันปลูกไว้ ณ บริเวณโคกป่าช้าโนนหินแห่ บ้านหนองดินกี่ หมู่ที่ 14

วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรตำบลกุดกว้าง นำคณะบริหาร พนักงาน ข้าราชการและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ พรวนดิน รดน้ำ ใส่ปุ๋ย ต้นยางนา ที่ประชาชนจิตอาสาฯร่วมกันปลูกไว้ ณ บริเวณโคกป่าช้าโนนหินแห่ บ้านหนองดินกี่ หมู่ที่ 14

โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมโภชน์ สุดคล้าย ปลัดอำเภอ (จพง.ปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานในพิธี โดยประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์