นายกเทศมนตรีสำรวจพื้นที่ประสบน้ำท่วมจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โนรู”

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้างพร้อมคณะบริหาร
ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างไฟฟ้าลงพื้นที่ ชุมชนหนองเรือเมืองใหม่ ม.21, บ้านขนวนนคร ม.17,
บ้านโนนดู่ ม.5 สำรวจพื้นที่ประสบน้ำท่วมจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โนรู”เพื่อประกอบการพิจารณา
ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป
 
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์