ส่วนราชการ

นางวรรณนิภา ภูโยสาร

ปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง

นายอาคม จันทเขต

รองปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง

-ตำเเหน่งว่าง-

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายสุระศักดิ์ คำอาษา

ผู้อำนวยการกองช่าง

ข้ามไปยังทูลบาร์