ส่วนราชการ

ว่าที่ร้อยเอกณรงค์ศักดิ์ คำหาญสุนทร

ปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง

นายอาคม จันทเขต

รองปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง

นางสาวปาณิสรา วงษ์พระลับ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายสุระศักดิ์ คำอาษา

ผู้อำนวยการกองช่าง

ข้ามไปยังทูลบาร์