ส่วนราชการ

นายเชิดศักดิ์ ดวงไข่ษร

ปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง โทรศัพท์ 081 261 5265

นายอาคม จันทเขต

รองปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง โทรศัพท์ 089 283 6057

นางสาวกัญญารัตน์ จวนสาง

หัวหน้าสำนักปลัด โทรศัพท์ 061 852 9269

นางรัชนี เพ็งกระโจม

ผู้อำนวยการกองคลัง โทรศัพท์ 061 370 1489

นายปฏิภาณ ปิตรัมย์

ผู้อำนวยการกองช่าง

-ตำแหน่งว่าง-

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ข้ามไปยังทูลบาร์
dapurtoto bo togel dapurtoto agen toto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto situs toto situs toto sekolahtoto bo togel bo togel toto slot bo togel sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto situs toto situs toto sekolahtoto situs toto situs toto bandar togel sekolahtoto sekolahtoto bo togel sekolahtoto toto togel sekolahtoto bo togel sekolahtoto sekolahtoto bo togel situs toto sekolahtoto situs toto situs toto toto togel situs toto situs toto bo togel