กองช่าง

นายอาคม จันทเขต

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง โทรศัพท์ 089 283 6057

นายสมชาย มีตา

เจ้าพนักงานธุรการ

นายสมัย สิทธิอุปัชชาย์

นายช่างไฟฟ้า

-ตำแหน่งว่าง-

นายช่างโยธา

นายศราวุฒิ ชาติศรี

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายภาสกร เสรีสกุลชัย

พนักงานขับรถยนต์

ข้ามไปยังทูลบาร์