ตรวจสอบที่ดินสาธารณประโยชน์ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1

5 ส.ค. 2562 เวลา 15.30 น.

นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมด้วยคณะบริหาร และนายทรงธรรม พานุสิทธิ์ กำนันตำบลกุดกว้าง

นายสมนึก สิงห์ทา ผู้ใหญ่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 นางบัวสร้อย เปาริสาร สท.เขต 2 ร่วมตรวจสอบที่ดินสาธารณประโยชน์

บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์