ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

Social Network

สำนักงานเทศบาลตำบลกุดกว้าง

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ถนนมะลิวัลย์

ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

รหัสไปรษณีย์ 40210

โทรศัพท์ 0 4329 6358
อีเมล: saraban@kudkwang.go.th

เว็บไซต์เทศบาลตำบลกุดกว้าง https://www.kudkwang.go.th

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์