ชื่นชมและยกย่องความดีของ นายชัยวัฒน์ ศรีดาธรรม ผู้ที่มีความประพฤติซื่อสัตย์สุจริต พบกระเป๋าเงินหล่นหายแล้วส่งมอบคืนเจ้าของ

วันที่13 ธันวาคม 2565 เวลา 14.05 น.นายชัยวัฒน์ ศรีดาธรรม พนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิงสังกัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
เก็บกระเป๋าเงินได้ภายในห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลกุดกว้าง ภายในมีบัตรประจำตัวประชาชน
และเงินจำนวนหนึ่ง และได้ส่งมอบให้เจ้าของคือ นายจักรภพ พรหมวุฒิพรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในการนี้ จึงขอชื่นชมและยกย่องนายชัยวัฒน์ ศรีดาธรรม ผู้ทำความดีในครั้งนี้ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความ
ประพฤติซื่อสัตย์สุจริต พบกระเป๋าเงินแล้วส่งมอบคืนเจ้าของ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
ขอเป็นกำลังใจให้และขอชื่นชมผู้ที่ทำความดีในครั้งนี้
 
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์