จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ , ข้าราชการ พนักงาน , พนักงานจ้าง
ของเทศบาลตำบลกุดกว้าง พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า บริเวณถนนมะลิวัลย์ จากจุดกลับรถบ้านหนองไผ่ ถึงจุดกลับรถ
หน้าเทศบาลตำบลหนองแก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาจำนวน 60 คน
การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความสะอาด และทำให้เกิดความสามัคคี
ของข้าราชการและประชาชน พร้อมทั้งเกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
 
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์