งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลกุดกว้าง ได้ออกบริการรับยื่นแบบพร้อมรับชำระภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 28 มีนาคม 2566 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลกุดกว้าง ได้ออกบริการรับยื่นแบบพร้อมรับชำระภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2566 เพื่ออำนวยความสะดวกต่อร้านค้าและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลกุดกว้าง ในนามของเทศบาลตำบลกุดกว้างขอขอบคุณทุกๆท่านที่ร่วมมือร่วมใจชำระภาษี”ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง”

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์