งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลกุดกว้าง ออกบริการน้ำอุปโภคให้ชาวบ้าน หมู่ที่20 หมู่ที่19 และออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลนาเพียง

วันที่ 23 เมษายน 2566 เวลา09.00น นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลกุดกว้าง ออกบริการน้ำอุปโภคให้ชาวบ้าน หมู่20และหมู่19 จำนวน 3 คันรถ        และออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลนาเพียงดับเพลิงไฟลามทุ่งในพื้นที่ตำบลนาเพียง

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์