งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกบริการน้ำให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนขาดน้ำอุปโภค หมู่ที่10 และหมู่ที่ 19 เนื่องจากน้ำประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอ

วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกบริการน้ำให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนขาดน้ำอุปโภค หมู่ที่10 และหมู่ที่ 19
เนื่องจากน้ำประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอ

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์