งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลกุดกว้าง ลงพื้นที่ปฏิบัติการพ้นหมอกควันร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อสม.บ้านขนวนนคร ม.17

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 น.นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลกุดกว้าง ลงพื้นที่ปฏิบัติการ
พ่นหมอกควันร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อสม.บ้านขนวนนคร ม.17 เพื่อกำจัดยุงลาย แหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
และเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลกุดกว้าง
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์