งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลกุดกว้าง นำรถดับเพลิงส่งน้ำช่วยเหลือประชาชนไว้ใช้บริโภคบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากระบบน้ำประปาหมู่บ้านขัดข้อง บ้านบะยาวสันติสุข หมู่ที่ 19

วันที่ : 14 เมษายน 2566 เวลา : 11.00 น. นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทสมนตรีตำบลกุดกว้าง                                  มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลกุดกว้าง นำรถดับเพลิงส่งน้ำช่วยเหลือประชาชน        ไว้ใช้บริโภคบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากระบบน้ำประปาหมู่บ้านขัดข้อง บ้านบะยาวสันติสุข หมู่ที่ 19                    จำนวน 7 ครัวเรือน

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์