งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกบริการน้ำอุปโภคให้ชาวบ้านหมู่ 19 ที่เดือดร้อนไม่มีน้ำใช้ เนื่องจากระบบประปาหมู่บ้านเกิดขัดข้อง

วันที่ 13 เมษายน 2566 เวลา09.00 น. นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกบริการน้ำอุปโภคให้ชาวบ้านหมู่ 19 ที่เดือดร้อนไม่มีน้ำใช้เนื่องจากระบบประปาหมู่บ้าน  เกิดขัดข้อง จำนวน 22 ครัวเรือน

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์