งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลกุดกว้างนำรถดับเพลิงออกส่งน้ำช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากระบบน้ำประปาหมู่บ้านขัดข้อง บ้านบะยาวสันติสุข หมู่ที่ 19

วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา : 19.00 น. นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลกุดกว้างนำรถดับเพลิงออกส่งน้ำช่วยเหลือประชาชน ตามที่ผู้นำชุมชนร้องขอ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากระบบน้ำประปาหมู่บ้านขัดข้องนำส่งบ้านบะยาวสันติสุขหมู่ที่ 19ให้จำนวน 12 ครัวเรือน

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์