งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกุดกว้างบริการส่งน้ำอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำใช้บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 11 จำนวน 2 หลังคาเรือน และบ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 19 จำนวน 8 หลังคาเรือน  

วันที่ 1 เมษายน 2566 นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลกุดกว้างบริการส่งน้ำอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำใช้บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 11 จำนวน 2 หลังคาเรือน
และบ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 19 จำนวน 8 หลังคาเรือน
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์