งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกุดกว้าง บริการส่งน้ำอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำใช้บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 10 จำนวน 12 หลังคาเรือน  และบ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 20 จำนวน 2 หลังคาเรือน

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกุดกว้าง
บริการส่งน้ำอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำใช้
บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 10 จำนวน 12 หลังคาเรือน  และบ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 20 จำนวน 2 หลังคาเรือน
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์