งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกุดกว้างบริการ ส่งน้ำอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำใช้บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 20 จำนวน 11 หลังคาเรือน

วันที่ 25 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกุดกว้าง
บริการส่งน้ำอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำใช้
บ้านโนนฟันเรือหมู่ที่ 20 จำนวน 11 หลังคาเรือน เนื่องจากระบบน้ำประปาหมู่บ้านเกิดขัดข้อง
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์