ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารระบายน้ำหนองแปน

ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารระบายน้ำหนองแปน
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้างและคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนายทรงธรรม กำนันตำบลกุดกว้าง ออกตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำสะพาน 2 หนองแปน ซึ่งโครงการดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จเปิดใช้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้

ข่าว : ทัศนีย์ พันศรี
ภาพ: มณี ศิลาปา

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์