คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดกว้างพร้อม สมาชิกเทศบาลตำบลกุดกว้าง และผู้อำนาวยการ คณะครู รร.บ้านกุดกว้าง ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยและชาวบ้านกุดกว้าง ม.4 ช่วยกันทำความสะอาดขยะท้ายหมู่บ้านได้รับความอนุเคราะห์รถ JCB

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดกว้างพร้อม สมาชิกเทศบาลตำบลกุดกว้าง

และผู้อำนาวยการ คณะครู รร.บ้านกุดกว้าง ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยและชาวบ้านกุดกว้าง ม.4 ต.กุดกว้าง .หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ช่วยกันทำความสะอาดขยะท้ายหมู่บ้านได้รับความอนุเคราะห์รถ JCB

จากกรมชลประทานต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์