ขอความร่วมมือ ชาวตำบลกุดกว้าง งด เผา เศษวัสดุในครัวเรือน เศษวัชพืชในพื้นที่การเกษตร ที่รกร้าง การเผาหญ้าในเขตไหล่ทาง รวมถึงการเผาในที่โล่งแจ้ง

ขอความร่วมมือ ชาวตำบลกุดกว้าง

งด “เผา” เศษวัสดุในครัวเรือน เศษวัชพืชในพื้นที่การเกษตร ที่รกร้าง

การเผาหญ้าในเขตไหล่ทางรวมถึงการเผาในที่โล่งแจ้ง เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์