กิจกรรมจิตอาสา ปล่อยพันธ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะตามโครงการอนุรักษ์และขยายพันธ์สัตว์น้ำหนองแปน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันจักรี 6 เมษายน 2566

วันที่ 6 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหนองแปนสาธารณประโยชน์ จำนวน 100,000 ตัวซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เทศบาลตำบลกุดกว้าง ได้รับเกียรติจากนายกองโทพิชัย วันตา นายอำเภอหนองเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา ปล่อยพันธ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะตามโครงการอนุรักษ์และขยายพันธ์สัตว์น้ำหนองแปน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1 เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2566 โดยมีนายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง กล่าวรายงาน พร้อมนำคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ พนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประชาชนจิตอาสาฯ ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณพื้นที่ท่าน้ำหนองแปน หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลา น้ำจืด หลายชนิดรวม 100,000 ตัวจากร้านตาสียายสา พันธุ์ปลา โดยนางพรพิมล อนันตกุล นายชูเกียรติ อนันตกุล จากการประสานงานของ นายสมเก่ง มาคำ อาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น และสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ไทย-เยอรมัน)

)

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์