กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด BIG CLEANING DAY

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลกุดกว้าง โดย นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง ปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง รองปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง พร้อมด้วยหน้าหน้าส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลกุดกว้าง ร่วมทำกิจกรรมอาสาทำความสะอาด BIG CLEANING DAY บริเวณตั้งเวนถนนมะลิวัลย์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกุดกว้าง ตลอดถึงหน้าเทศบาลตำบลโนนสะอาดและสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก โดยผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตำบลกุดกว้างร่วมกันเก็บขยะ ตัดหญ้า และตกแต่งกิ่งไม้ บริเวณริมถนนมะลิวัลย์ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะอาดตา ตลอดเส้นทางหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกุดกว้าง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการรักษาความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อม ยังแสดงออกถึงร่วมมือร่วมใจกันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรของเทศบาลตำบลกุดกว้างอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลกุดกว้างตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลกุดกว้าง พ.ศ.2564-2566 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกด้วย

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์
dapurtoto bo togel dapurtoto agen toto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto situs toto situs toto sekolahtoto bo togel bo togel toto slot bo togel sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto situs toto situs toto sekolahtoto situs toto situs toto bandar togel sekolahtoto sekolahtoto bo togel sekolahtoto toto togel sekolahtoto bo togel sekolahtoto sekolahtoto bo togel situs toto sekolahtoto situs toto situs toto toto togel situs toto situs toto bo togel