ข้อมูลผู้บริหาร

นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล

นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง โทรศัพท์ 098 015 7005

นายวิจิตร  คุ้มโศก

นายวิจิตร คุ้มโศก

รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง (1) โทรศัพท์ 093 380 2859

นายพลทวีป  เหลาเจริญ

นายพลทวีป เหลาเจริญ

รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง (2) โทรศัพท์ -

นายทวี หม่อนสระ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง โทรศัพท์ 097 021 8149

นายเกียรติศักดิ์ เจ๊กนอก

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง โทรศัพท์ 083 343 4705

ข้ามไปยังทูลบาร์
dapurtoto bo togel dapurtoto agen toto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto situs toto situs toto sekolahtoto bo togel bo togel toto slot bo togel sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto situs toto situs toto sekolahtoto situs toto situs toto bandar togel sekolahtoto sekolahtoto bo togel sekolahtoto toto togel sekolahtoto bo togel sekolahtoto sekolahtoto bo togel situs toto sekolahtoto situs toto situs toto toto togel situs toto situs toto bo togel