การประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันนี้ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30น.คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลกุดกว้างทุกคน ร่วมประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2564 อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบุลกุดกว้าง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของทางเทศบาล/พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง และข้อราชการอื่นๆที่เป็นประโยชน์แก่เทศบาลกุดกว้าง รวมทั้งแผนงานต่างๆในการดูแล บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตำบลกุดกว้าง

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์