การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
📆วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566
⏰ เวลา 09.00 น.
⛪️ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง
✔️ เพื่อพิจารณาขอเเก้ไขเปลี่ยนเเปลงคำชี้เเจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
✔️ พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เเละข้อราชการอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนตำบลกุดกว้าง
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์