การประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารงานของกองทุนฌาปนกิจผู้สูงอายุตำบลกุดกว้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 ได้มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารงานของกองทุนฌาปนกิจผู้สูงอายุตำบลกุดกว้าง โดยมี นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน และ สมาชิกกองทุนฯเข้าร่วมประชุม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 อย่างเคร่งครัด

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์