ข้อมูลพื้นฐาน

เมนูเทศบาล

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 13

ข้อมูลบริการ

28 กันยายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมรับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูเเลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
25 กันยายน 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลกุดกว้าง (วิธีการสอบสัมภาษณ์) ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf
21 กันยายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
1 กันยายน 2563 ประกาศ เทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง ผลการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลกุดกว้าง
26 สิงหาคม 2563 ประกาศ เทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลกุดกว้าง เเละกำหนด วัน เวลา สถานที่ เเละวิธีการเลือกสรร พนักงานจ้าง
5 สิงหาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลกุดกว้าง
3 กรกฎาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของศัญญาหรือข้อตกลงเป้นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3
3 เมษายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส2
6 มกราคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไดีรับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1
30 ตุลาคม 2562 แบบผลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2562
4 ตุลาคม 2562 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป้นหนังสือ ประจำไตรมาสที่4
22 สิงหาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้ายกสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 กันยายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมรับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูเเลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
25 กันยายน 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลกุดกว้าง (วิธีการสอบสัมภาษณ์) ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf
21 กันยายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
1 กันยายน 2563 ประกาศ เทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง ผลการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลกุดกว้าง
26 สิงหาคม 2563 ประกาศ เทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลกุดกว้าง เเละกำหนด วัน เวลา สถานที่ เเละวิธีการเลือกสรร พนักงานจ้าง
5 สิงหาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลกุดกว้าง

งานกิจการสภา

27 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง การกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และสมัยสามัญแรก ของปี พ.ศ. 2564
31 มกราคม 2563 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
29 พฤศจิกายน 2562 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562
30 กรกฎาคม 2562 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562
31 พฤษภาคม 2562 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
26 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง การกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และสมัยสามัญแรก ของปี พ.ศ. 2563
27 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
27 ธันวาคม 2562 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562
30 สิงหาคม 2562 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
21 สิงหาคม 2562 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
14 สิงหาคม 2562 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
28 มิถุนายน 2562 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

ผลการดำเนินงาน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

กระดานสนทนา

นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล

นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง

ทำเนียบบุคลากร

สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 29467ทั้งหมด:
  • 2วันนี้:
  • 72เมื่อวานนี้:
  • 487สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 1940ต่อเดือน:
  • 69ต่อวัน:
  • 1ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 12 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:

กิจกรรม/ข่าวสาร